Wat is de strokenplanning / balkenplanning / Gantt chart / planning?

Een balkenplanning geeft de planning in horizontale stroken weer op de kalender / tijdlijn. Een strokenplanning is daarmee hetzelfde als een strokenplanning of gantt-chart. Het maken van een planning lijkt het meest op puzzelen. Je plaatst alle activiteiten als stroken onder elkaar in een weekschema. Zo krijg je snel een overzicht van je hele project. Meestal zie je links in de takenkolom alle onderdelen van de planning staan. Deze zijn geordend op een logische volgorde. Het gebruiken van een balkenplanning in de VerbouwApp is handig, want zo zie je eenvoudig de totale doorlooptijd van je project én kan je zien welke activiteiten op het kritieke pad liggen. Ook zie je makkelijk waar sommige werkzaamheden tegelijk ingepland staan of kunnen worden. Ook is inzichtelijk wat de volgordelijkheid van de taken in de planning zijn. Vergeet niet deelnemers toe te voegen op je taken in de planning, zodat iedereen ziet wie er voor en na zijn/haar taak komt - ineens houdt iedereen zich aan de planning!